Czyszczenie klimatyzacji Dębica

Usługi hds

Metoda Krakowska – skuteczna pomoc terapeutyczna dla dziecka
Autyzm – to w naszych czasach duży problem. Wiele dzieci ma trudności związane z prawidłowym rozwojem. Czynników warunkujących może być wiele. Znawcy tematu nie są w stanie wskazać decydujących.  Jedno jest oczywiste: takie dzieci muszą mieć terapię. Wielkie poważanie zyskuje terapia Metodą Krakowską. Dlaczego?
Metoda Krakowska – plusy
Rodzice, kiedy dowiadują się o trudnościach rozwojowych malucha są zdruzgotani. Wiadomo, że jest to ogromna trauma. Kiedy minie pierwszy szok rodzice zapoczątkowują poszukiwania optymalnej terapii. Wysiłek rodziców jest nieoceniony i zasadniczo przekłada się na zdrowie dziecka. Rozglądając się opiekunowie natrafiają na terapię Metodą Krakowską. Jest to zasadniczo dość nowa terapia. Jej autorem jest profesor Jagoda Cieszyńska. Przez całe lata współpracowała z dziećmi słabosłyszącymi – na tej podstawie stworzyła podstawy terapii która wspiera dzieci z zaburzeniami. Czym charakteryzuje się Metoda Krakowska?
Metoda Krakowska to wyśmienita pomoc dla dzieci z zaburzeniami. Duża część rodziców chętnie ją wykorzystuje. Metoda Krakowska to metoda całościowa. Opiera się na wspieraniu wszystkich czynności poznawczych dziecka. Jej zadaniem jest przejście dziecka przez wszystkie etapy rozwoju, jak to się dzieje spontanicznie w przypadku dziecka zdrowego. Ogromne znaczenie ma umiejętność czytania. Z tego powodu dziecko szybko uczy się czytać. Bez znaczenia wiek – nawet 2-latki mogą nauczyć się czytać. Zręczność czytania ma podstawowe znaczenie. Dzieci lepiej akceptują otaczającą je rzeczywistość, jeśli umieją czytać.
Terapia Metodą Krakowską zaczyna się od słuchania celowo przygotowanych nagrań na płycie. Ten rozdział jest dla niektórych bolesny, z uwagi na to, że dziecko nie chce współpracować.
Następna faza to używanie różnorakich pomocy terapeutycznych dedykowanych dla Metody Krakowskiej. Pomoce terapeutyczne budują w dziecku następujące umiejętności: syntezę wzrokową, pamięć wzrokową, wyszukiwanie różnic, logikę, umiejętność zabawy a także inne. Pomoce terapeutyczne wymienione powyżej stosuje się stopniowo. Zaliczamy do nich : gry planszowe, zabawki, puzzle i inne.
Metoda Krakowska to skuteczna terapia. Warto ją szczegółowo, żeby pomóc swojemu maluchowi.