Archive for the ‘Prawo’ Category

5 paź 2022

Kłopoty przed sądem – jakim sposobem sobie z nimi radzić? Radzenie sobie z kłopotami prawnymi nie jest dziś łatwym zajęciem, co wypływa przede wszystkim ze złożoności różnych ustaw, dyrektyw prawnych i regulacji ministerialnych, które regularnie przekształcają procedury oraz zasady panujące w administracji oraz życiu publicznym. Nawet wykładowcy prawa nie zawsze są zgodni ze sobą co do interpretacji konkretnych zapisów w kodeksach, a w takim razie stereotypowy człowiek bez sądowego wykształcenia ma prawo czuć się kompletnie zagubionym w czasie, gdy nadchodzi do niego wezwanie sądowe. Nieraz wezwanie to zawiera liczne bardzo skomplikowane sygnatury i oznaczenia mówiące o bazie prawnej. Za każdym  [ Read More ]

Continue